Direktør Torstein Olsen i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet er svært fornøyd med at det søkes om færre midler til lokale bredbåndsprosjekter. (Bilde: Kristoffer Møllevik)

Færre søker bredbåndsstøtte

I år har 102 prosjekter søkt om 465 millioner kroner.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har fått inn 102 søknader på til sammen 465 millioner kroner til årets tildeling av støtte til bredbåndsutbygging. Både antall søknader og søkt beløp er mindre enn de to foregående årene. Årets tildeling er på 126,5 millioner kroner.

Tallene ble lagt fram under Nkom agenda hos Nkom i Lillesand 8. juni.

Den totale kostnadsrammen for de aktuelle bredbåndsprosjektene er i overkant av 1 milliard kroner, og fylkene søker om 465 millioner kroner i statlig støtte fra tilskuddsordningen. Det vil si at totalt utgjør søknadene om støtte 43 prosent av total kostnadsramme, men andelen varierer mellom søknadene.

Forsiden akkurat nå

Til toppen