Få bedrifter har mer enn en ISP

Få bedrifter er tilkoblet flere internettleverandører for å hindre total internetthavari hvis bedriftens ISP skulle svikte. Med flere store og små internettleverandører i finansielle vanskeligheter, løper mange internettavhengige virksomheter stor økonomisk risiko.

En undersøkelse gjort for Stonesoft— leverandør av sikkerhets- og høytilgjengelighetsprogramvare — avdekker risikofylt mangel på reserveløsning hvis virksomhetens Internet Service Provider (ISP)  svikter. Undersøkelsen, som er gjort i England de tre siste måneder, typer på at mange virksomheter kan bli negativt berørt hvis de finansielle problemene som truer mange etablerte ISP-selskap ikke løses.  Undersøkelsen viser at selv om 94 prosent av respondentene svarte at hundre prose

Forsiden akkurat nå

Til toppen