Få bedre billedsøk på Google

Mange bruker Google billedsøk for å finne bilder til presentasjoner, oppgaver, blogger, sjermbakgrunner og annet. Her får du en oppskrift på hvordan du treffer bedre med bildesøkene hos Google.     

Ofte kommer det opp bilder som kanskje ikke er helt relevante når du søker på Google, men bloggen Google BlogoScoped gir en lett oppskrift på hvordan du kan spesifisere ditt billedsøk. I første omgang har man funnet funksjoner for portrettbilder og nyhetsbilder. Hele oppskriften finner du ved å følge denne linken.

Forsiden akkurat nå

Til toppen