Direktør Willy Jensen, Post- og teletilsynet.

- EUs telekompakke som vi ønsket

EUs telekompakke, som ble endelig vedtatt denne uken, er helt udramatisk for Norge, mener PT-sjef Willy Jensen - som personlig opplevde det som mer dramatisk at Telenor har stengt mobilen hans.

- Det er en utmerket reformpakke, som i store trekk er helt i samsvar med det vi ønsket fra norsk side, og vil ikke innebære noen nevneverdige endringer av norsk teleregulering, sier Jensen til Inside Telecom. Fildeling Det sentrale punktet i reformpakken er at EU slår fast at ingen kan fratas sin internett-tilknytning før en sak har vært ført for retten og fått domstolens velsignelse. Formuleringen som det ble oppnådd enighet i Strasbourg er slik: «National authorities cannot restri

Forsiden akkurat nå

Til toppen