Ericsson viste fram hastigheter for 5G på flere titalls gigabit per sekund under Mobile World Congress i februar. Det er ikke de hastighetene man vil oppleve de første årene med 5G i Europa, fordi kun frekvenser i lave bånd vil være klare til bruk for 5G i mange år. (Bilde: Odd Richard Valmot)

EU vil ha 5G i 2020

EU-kommisjonen vil ha tester av 5G allerede i 2018 i hele Europa, og setter en ambisiøs plan for å nå målet om kommersielle 5G-nett i 2020.

En handlingsplan er nå offentliggjort for hvordan offentlige og private aktører skal investere i infrastruktur for å få 5G-nett så hurtig som mulig i Europa.

Blant tiltakene finner vi:

  • Å samordne medlemsstatenes satsing på 5G, med mål om tidlig introduksjon av nettverk i 2018, og kommersiell introduksjon seinest mot slutten av 2020.
  • I 2025 skal alle bymiljøer og hovedferdselsårer ha ubrutt 5G-dekning.
  • Mest ambisiøst er kanskje oppfordringen om at alle medlemsstater innen slutten av 2017 skal ha 5G-utbygging i sine nasjonale bredbåndsplaner.
  • Promotere tidlig bruk av 5G i store byer og langs transportstrekninger.
  • Et venturefond skal støtte 5G-basert innovasjon.

Unionen vil gjøre frekvensressurser provisorisk tilgjengelig for 5G allerede før verdens radiokonferanse (WRC-19) i 2019, og supplere med andre frekvensbånd så fort som mulig. 

Forsiden akkurat nå

Til toppen