Mobilnettene vil møte kraftig økt etterspørsel etter båndbredde, samtidig som milliarder av nye enheter skal på nett etter 2020. Det er noe av bakgrunnen for behovet for utvikling av ny mobilteknologi etter 2020. (Bilde: Shutterstock / Anchiy)

EU satser tungt på 5G

EU har ikke tenkt å overlate lederskapet innen mobilteknologi til Asia og Amerika. Nå dannes 5G PPP, et offentlig-privat samarbeid som skal utvikle teknologi for neste generasjon mobilnett.

Under ledelse av Dr. Werner Mohr i Nokia Solutions and Networks skal 5G PPP (public-private partnership (privat-offentlig partnerskap)) utvikle teknologi for femte generasjons mobilnett. Antagelsen i industrien er at dagens LTE-standard, inkludert utvidelser, ikke vil møte etterspørselen etter mobilkommunikasjon etter 2020. Ledet av Japan og Kina har Asia sammen med – eller mot – USA, et forsprang på Europa innen teknologiutvikling. Det har EU-kommissær for telekommunikasjon, Neelie Kr

Forsiden akkurat nå

Til toppen