Mikrogrøfting er svært kostnadsbesparende sammenlignet med tradisjonell gravin, men mange kommuner tillater ikke dette i dag. (Bilde: Telenor)

EU-direktiv skal gi billigere graving

Norske myndigheter utreder tre alternativer for innføring. Her er fordelene og ulempene.

Som en del av arbeidet med Digital agenda og det digitale, indre markedet, har EU utarbeidet et direktiv som skal gjøre det rimeligere å fremføre bredbånd. Et av de sentrale målene i EUs digitale agenda er at alle europeere har tilgang til bredbånd med hastighet over 30 Mbit/s, og at 50 prosent eller flere har tilgang til internetthastigheter over 100 Mbit/s før 2020. Her er rapporten Rapporten fra Oslo Economics og Simonsen Vogt Wiig kan lastes ned fra regjeringens hjemmesider (PDF

Forsiden akkurat nå

Til toppen