Etterlyser tiltak mot svensk overvåking

Myndighetene må raskt vurdere hvordan norske interesser kan sikres når den svenske loven om overvåking av internett trer i kraft fra nyttår, sier Hallstein Bjercke, direktør for myndighetskontakt i IKT-Norge. Bjercke mener man må overveie en løsrivning fra Sverige når det gjelder datalagring og internettrafikk.

Norske myndigheter har nå utredet hvilke konsekvenser den svenske FRA-loven (overvåkning av internett) vil få for norske interesser. IKT-Norge utrykte bekymring for dette da den svenske loven ble vedtatt i sommer, og våre bekymringer er nå blitt bekreftet av norske myndigheter: Svenskene kan overvåke all vår internettkontakt med omverdenen. Konsekvensrapport Samferdselsministeren, Fornyings- og administrasjonsminsiteren, Post- og teletilsynet og datatilsynet presenterte i dag to rapport

Forsiden akkurat nå

Til toppen