Generalsekretær Tore Fuglestad i Norsk fiberforening. 

Etterlyser samstemt politisk fiber-trykk

Bynett-leder Tore Fuglestad ønsker å samle fiber-norge i politisk offensiv. - Intern uenighet forhindrer gjennomslag, mener Fuglestad.

Fraværet av offentlig IKT- og bredbåndspolitikk bidrar til at fiberaktørene må rette sin oppmerksomhet mot å bedre rammevilkårene i hver enkelt kommune, mener Tore Fuglestad i Bynettforeningen. Men under ett år før kommunevalget opplever han at budskapet og interessen fra bransjeaktørene svikter. - Fiberbransjen i Norge er for lite samordnet, for lite enige og for fragmentert. Vi må løfte blikket og selge det samme budskapet, sier Fuglestad. Han og bynettforeningen ønsker nå

Forsiden akkurat nå

Til toppen