Et tapsluk for duopolets utfordrere

Det norske telemarked har vært et tapsluk for utfordrerne til Telenor og NetCom. Fortsatt er det bare duopolet som tjener penger, mens utfordrerne har tapt 82 øre for hver krone de omsatte i 2000, viser en fersk lønnsomhetsanalyse fra Norsk Telecom. - Noe annet kan man heller ikke vente, så lenge Telenor kontrollerer en stor del av sine utfordreres verdikjede, sier analytiker Tore Aarønæs.

Av Bjørn VesethDa telemarkedet gradvis ble liberalisert på 90-tallet var politikernes målsetting å få lavere priser og bedre tjenester gjennom virksom konkurranse.— Denne målsettingen har på flere felter slått feil. Prisene er gjennomgående blitt lavere i sluttbrukerleddet, men for å få virksom konkurranse, må man også skape forutsetninger for inntjening. Det har ikke skjedd, sier Aarønæs.- Det snakkes mye om den manglende konkurransen i telemarkedet, men det snakkes lite om akt

Forsiden akkurat nå

Til toppen