Teliasoneras Randi Punsvik, teleanalytiker Tore Aarønæs og Telenors Siri Kalager.

Et OL på bunnlinja hvert år

- Telenor og Netcom har et Lillehammer-OL på bunnlinja hvert år, 8,9 milliarder i 2012. Er dette virksom konkurranse? spurte analytiker Tore Aarønæs i et foredrag på Teknas Teleforum.

Under Tekna-konferansen Teleforum i Trondheim kritiserte Tore Aarønæs reguleringen av telesektoren, mens både Netcoms Randi Punsvik og Telenors Siri Kalager mente konkurransen i markedet stort sett fungerer som det skal. Teleanalytiker Tore Aarønæs i Norsk telekom understreket at teleregulering skjer i et vell av ulike aktører og lovverk, men han valgte i foredraget å ta utgangspunkt i Ekomlovens formålsparagraf om gode og brukervennlige moderne tjenester, effektiv bruk av ressursene, b

Forsiden akkurat nå

Til toppen