Per Morten Hoff er generalsekretær i IKT-Norge

- Et budsjett for gamle næringer

Statsbudsjettet gir ingenting til moderne infrastruktur, poengterer IKT-Norge.

Høyhastighetsbredbånd er den nye elektrisiteten, og den viktigste infrastrukturen for kunnskaps-Norge og for effektivisering av offentlig sektor. I statsbudsjettet synes satsing på høyhastighetsbredbånd å være helt fraværende. - Mens andreland stimulerer til høyhastighetsutbygging, gis det etter det vi kan se ingen incentiver til utbygging i områder som ikke er kommersielt interessante i Norge, skriver IKT-Norge i en pressemelding. - Igjen kan det synes som om regjeringen tror at b

Forsiden akkurat nå

Til toppen