Torstein Olsen, avdelingsdirektør for markedstilsyn, Post- og teletilsynet. 

ESA godkjenner nytt termineringsregime

ESA viser bekymring for utbyggingstakten i det tredje mobilnettet.

ESA er bekymret for at utbyggerne av det tredje nettet kan få økonomiske fordeler uten å bygge det tredje nettet slik som lovet. Bekymringen skyldes blant annet at utbyggingen er over 12-måneder forsinket.

Med bakgrunn i dette oppmuntrer ESA til rask inngripen dersom virkelig utbyggingstakt ikke følger det som er lovet. Post og teletilsynets Torstein Olsen påpeker at det er ESAs oppgave å være kritisk på dette området.

- Vi deler ikke denne bekymringen, og ser at utbyggingen er i godt gjenge, sier Olsen.

Forsiden akkurat nå

Til toppen