Enklere rapportering for bedrifter over internett

Næringslivet kan nå fylle ut og sende opplysninger til Brønnøysundregistrene, Skattedirektoratet og Statistisk sentralbyrå via Internett fra et felles nettsted. Neste år satser Regjeringen over 56 millioner kroner på å videreutvikle løsningen for elektronisk innrapportering — Altinn.

Nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen og finansminister Per-Kristian Foss åpnet 4. desember 2003 Altinn, en felles elektronisk innrapporteringskanal for næringslivet til Skattedirektoratet,Brønnøysundregisteret og Statistisk Sentralbyrå.  Reduserer skjemaveldet — Altinn vil redusere skjemaveldet og gjøre hverdagen enklere for små og mellomstore bedrifter. Når bedriftene kan bruke mindre tid på å forholde seg til offentlige pålegg og rapporteringsplikter, frigjøres ressu

Forsiden akkurat nå

Til toppen