— Enklere å dele om NTV får 700-lisenser

NTV-sjef Svein Aarvik mener det vil bli enklere å dele på bakkenett-ressursene om selskapet får hånd om 700-frekvensene - den digitale dividende. Dermed kan det bli opp til politikerne å se disse sakene i sammenheng.

NTV har, som InsideTelecom omtalte fredag, klaget på PTs vedtak om at de må avgi 1,5 signalpakker til en RiksTV-konkurrent i det digitale bakkenettet. NTV vil bare sette av 0,5 signalpakker. Den digitale dividende Den siste dagen i juli er en annen interessant frist hos myndighetene. Da går fristen for høringsuttalelser vedrørende hva man skal gjøre med frekvensområdet 790-962 MHz ut. Det er dette frekvensområdet som ofte omtales som den digitale dividende. PT ønsker en teknologinøyt

Forsiden akkurat nå

Til toppen