- Endelig mobilkonkurranse

- Endelig er det håp om reell konkurranse på mobilnettsiden, sier Nadir Nalbant i Hello etter at Network Norway og Tele2 har fått den fjerde norske 3G-lisensen. For to år siden prøvde Nalbant å få i gang en prosess rundt lisensen, men ingen ga noen bud under auksjonen ett år senere.

"Manglende forutsigbarhet i betingelsene" oppgir Nalbant som grunn for at Hello ikke bød ved fjorårets auksjon. Samferdselsdepartementet lot i fjor en av de fire interessentene være anonym. - Den gang håpte vi at andre skulle ta den ledige lisensen, men rett etter oss trakk alle andre seg også. Vi er godt fornøyd om det nå virkelig blir bygget et tredje 3G nett, sier Nalbant. Anti-duopolist Nalbant har i en årrekke, helt siden han ledet Sense, vært en av de sterkeste kritikerne til

Forsiden akkurat nå

Til toppen