Debatt

Én for alle, alle for én

Datalagringsdirektivet og forslaget om mobilregulerte soner tar begge utgangspunkt i politiets arbeidsbehov. Men i form og argumenter skiller forslagene lag.

Etter en høringsrunde som ble avsluttet i 2007, har Samferdselsdepartementet i litt over to år hatt ansvaret for å ta forslaget om mobilregulerte soner videre. Varog Kervarec er fagredaktør i Inside Telecom.Foto: Are Thunes Samsonsen Forslaget går i korthet ut på å at politiet, forsvaret og Kriminalomsorg i frihet skal gis anledning til å slå ut og umuliggjøre kommunikasjon over mobilnettet. Meningen er å benytte dette virkemiddelet i begrenset geografisk utstrekning, altså at

Forsiden akkurat nå

Til toppen