En antenne for alle nett

En gruppe forskningsbaserte bedrifter og institusjoner rundt universitetet i Cambridge har slått seg sammen for å utvikle antenner til håndholdte enheter som støtter alle typer nett. Det skal gjøre enhetene billigere og mindre.

Tradisjonelt har utviklingen av mobilnettene skjedd etter et mønster. Teknologer og regulatører i samarbeid har satt av frekvenser til bestemte teknologier. De fleste i bransjen innser at 3G var siste gang denne framgangsmåten var i bruk. Variabel hastighet i mange nett4G — fjerde generasjons mobilnett - er definert kun ut fra ytelse, men det mest sannsynlige er at folk vil oppleve at trådløs og allestedsnærværende kontakt med Internett heretter kommer til å variere hastighetsmessig me

Forsiden akkurat nå

Til toppen