Ementor vinner rammeavtaler

Ementor har kapret en rammeavtale med Hordaland fylkeskommune og en med Sykehuspartner Helse Sør RHF. Til sammen har avtalene en verdi på mellom 35 og 55 millioner.

Avtalen med Hordaland har en verdi mellom 20 og 35 millioner og går over to år med mulighet for forlengelse i 1 + 1 år. Pilotprosjekt Fylkeskommunen har IKT-ansvar for 46 videregående skoler pluss underbruk av disse. Fylkeskommunen har også ansvar for den fylkeskommunale tannhelsepleien og har i kommende periode også fått ansvaret for utrulling av det såkalte "Billetteringssytemet" for Hordaland fylke. Ementor har samarbeidet med Hordaland Fylkeskommune de siste årene. Blant annet

Forsiden akkurat nå

Til toppen