Elektronisk innhold for 5,3 milliarder

Det ble solgt elektronisk innhold for 5,3 milliarder kroner i Norge i 2003, ifølge en undersøkelse InfoSector har gjort for Næringsdepartementet. Omsetningen nærmer seg volumet i tekstil- og konfeksjonsindustrien.

Som elektronisk innhold (e-innhold) regnes i rapporten innhold som ”dokumenterte estimater av næringsinntekter fra salg av tekst, lyd, animasjon, bilde eller en kombinasjon/serie av disse - beregnet for distribusjon i elektronisk format (offline og online)”.EstimaterUndersøkelsen er beheftet med en rekke usikkerhetsfaktorer. Tallene er hentet fra regnskapene for 2003 i et utvalg på 195 bedrifter. På grunnlag av disse tallene har en referansegrupper (eForum, Mediebedriftenes Landsforening

Forsiden akkurat nå

Til toppen