Eksplosiv vekst i mobil datatrafikk

Den mobile datatrafikken går rett til værs. Enkelte operatører forteller om 50 prosents trafikkøkning bare siden i sommer. I områder med HSPA-dekning mangedobles trafikken.

Post- og teletilsynets (PT) halvårlige rapport om situasjonen på det norske markedet taler sitt tydelige språk: Økningen i den mobile datatrafikken er formidabel. Første halvår i år ble det transportert over 128.000 gigabyte (GB) data over mobilnettet, mot under 160.000 GB i hele 2006. Sagt på en annen måte, så utgjør trafikken første halvår over dobbelt så mye som trafikken i hele 2004 og 2005 til sammen. Utenlands – Her skjer det noe - her skjer det helt åpenbart noe, konst

Forsiden akkurat nå

Til toppen