Ekomplanen:

(Bilde: Shutterstock/A-image)

Vil ha Norge i front på M2M

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet mener Norge bør ha en ledende posisjon innen tingenes Internett, og ønsker å bidra til økt FoU-innsats.

Maskin-til-maskin-teknologi (M2M) og tingenes Internett er to begreper som brukes om hverandre og som ofte uttrykker akkurat det samme: Teknologiske løsninger hvor automatiserte innretninger letter hverdagen. – Norge er i dag langt framme på flere områder for tingenes Internett, skriver Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) i sitt innspill til ekomplanen. Dette omfatter både bruker-, leverandør- og produsentsiden, mener Nkom, og viser til virksomheter som produserer alt fra radiobrikk

Forsiden akkurat nå

Til toppen