Ekomplanen:

Seniorrådgiver Runa Haug Khoury har undertegnet høringsutspillet fra Bellona til regjeringens ekomplan. (Bilde: Daniel Sannum Lauten)

Ønsker grønn datasenterindustri

Bellona slår i sitt innspill til ekomplanen et slag for å styrke norsk fiberinfrastruktur, noe de mener er en av de viktigste forutsetningene for ny, norsk datasenterindustri.

Bakgrunnen for engasjementet er at Bellona mener bygging av ny datasenterindustri i Norge vil treffe mange gode målsettinger. Overskuddskraften kan tas i bruk, noe som utløser det fulle verdiskapningspotensialet av den nye fornybarkraften som elsertifikatmarkedet gir. – Fiber er god klimapolitikk Bellona mener dette er god klimapolitikk, fordi datasenterindustrien er i rivende vekst, med dobling av datamengden hver 18. måned. I og med at denne kraftintensive industrien ofte er tuftet på

Forsiden akkurat nå

Til toppen