Eiendomsskatt bekymrer

Hardere skattlegging av bredbåndsutstyr er, sammen med presset utbyggingskapasitet, et forhold som vil kunne bremse utbyggingstakten. Det hevder Nexia i rapporten ”Bredbånd til alle”, som er skrevet på vegne av Fornyings- og administrasjonsdepartementet.

Nexia anslår at bredbåndsdekningen i Norge vil være drøyt 98 prosent ved utgangen av 2007. Dekningen øker i 2007 som følge av ICE sin utbygging av CDMA450-nettet, tildeling av nye Høykom-midler og fortsatt vekst i DSL-dekningen. Men det er altså også ting som kan bremse utviklingen. Lavere inntjening "Eiendomsskatt på toppen av høye utbyggingskostnader per nye husstand, og antatt lavere inntjening per dekket husstand enn i de mer befolkningstette områdene av landet, kan i verste

Forsiden akkurat nå

Til toppen