e-Norge 2005 lite konkret

Jostein Torp er skuffet over den nye utgaven av e-Norge. Han mener planen er mindre konkret enn tidligere versjoner, og fremstår mer som et politisk program enn en plan.

Av Jostein Torp Den første versjonen av eNorgeble lagt frem av daværende Nærings- og handelsminister Grethe Knutsen i juni 2000. Planen var vel en oppfølging av EU's intensjoner på området (eEuropa).e-Norge inneholdt en rekke tiltak med tidsplaner og ansvarlige, og skilte seg således fra mange planer fremlagt fra politisk hold som ofte er mer preget av ønsketenkning enn konkrete oppnåelige mål. Videre ble planene fulgt opp, og resultatene fortløpende lagt ut på NHD's hjemmeside. eNo

Forsiden akkurat nå

Til toppen