Du skal bare regulere der du må!

Dersom Post- og teletilsynet hadde presset frem en større reduksjon i Telenors sluttbrukerpriser ville vi også fjernet grunnlaget for den konkurransen som nå gradvis vokser frem, skriver PT-sjef i denne kommentaren, et tilsvar til kritikken fra Tore Aarænæs.

Teleavisen har i sin siste utgave en artikkel av Tore Aarønæs— rikt illustrert med bilde av Moses som mottar de ti bud — som presenterer tanker om de steintavlene jeg i nær fremtid vil komme ned fra fjellet med. Dette er steintavler der ”spillereglene” for morgendagens marked for elektronisk kommunikasjon ventelig vil være meislet ut. Det er selvfølgelig lov til å håpe på guddommelig inspirasjon over det arbeidet Post— og teletilsynet (PT) for tiden gjør og ditto kvalitet ove

Forsiden akkurat nå

Til toppen