Debatt

Du må tenke sjæl

Jeg ba samferdselsministeren greie ut om telesektorens betydning for forskningen, økonomien og sysselsettingen i Norge. Svaret jeg fikk var forbløffende.

Da jeg et par uker før jul gikk til en intervjuavtale med samferdselsminister Marit Arnstad (Sp), møtte jeg godt forberedt på kontoret hennes i Akersgata i Oslo. Jeg måtte hanskes med en åpenbar ubalanse i møtet vårt: Jeg skulle snakke med en statsråd om temaer jeg behersker godt, men som hun måtte mistenkes å ikke ha den samme graden av innsikt i. I et møte med en autoritet som kan mindre enn en selv, er det naturlig å trå varsomt. Jeg løste dette ved å gi samtalen vår en god

Forsiden akkurat nå

Til toppen