DTT eller bredbånd?

IKT Norge la i juli fram en rapport som imøtegår planene i Stortingsmelding 44 om digitalt bakkenett (DTT). I meldingen hevder IKT Norge at overgangen fra analog til digital teknologi sikres best med moderne toveis bredbåndstilbud styrt av markedet.

Av Arne Joramo IKT Norge har følgende konklusjoner:DTT er unødvendig og gir ingen merverdi for brukerne. Kun tre landsdekkende TV-kanaler er garantert. NRK 1 og 2 og TV2. I tillegg kommer muligens lokal-TV i tillegg. 1. NTVs forretningsmodell kan raskt føre til store ekstrakostnader for brukerne ut over de 13-1500 kronene en dekoder koster i første omgang. 2. NRK og TV2 er ikke avhengige av selv å stå for distribusjonen via NTV. 3. Landsdekkende distribusjon sikres med dagens kommersie

Forsiden akkurat nå

Til toppen