Doblet verdi av telekom siden 2011

Lyses telesatsing utgjør nå en femtedel av selskapets totale verdi.

Ernst & Young anslår verdien av Lyse til 25 milliarder kroner. Verdifastsettelsen er basert på såkalt verdijustert egenkapital, altså markedsverdi fratrukket lånt kapital.  Lyse gjør imidlertid et unntak, og inkluderer ansvarlig lånekapital. Dette er kapital som er lånt ut av Lyses eiere, med andre vilkår enn tradisjonelle lån.  Tele verdt 5 milliarder Siden forrige verdiestimat ble foretatt i 2011, er verdien av Lyses televirksomhet doblet til om lag 5 milliarder kroner, tils

Forsiden akkurat nå

Til toppen