Statsbudsjettet 2016:

– Dette er én tidel av hva vi trenger

Jan Heggheim i Nasjonalt breibandsråd mener bredbåndsbevilgningen i statsbudsjettet for 2016 burde vært ti ganger høyere enn regjeringens forslag.

Regjeringen foreslår å bruke 51,5 millioner kroner på utbygging av bredbånd i distriktene i 2016. For leder i Nasjonalt breibandsråd, Jan Heggheim, er beløpet altfor lite.

– Vi har beregnet det samlede støttebehovet til 3,5 milliarder kroner. I årets budsjett mener vi det burde vært satt av 500 millioner kroner til bredbåndsutbyggingen, sier Heggheim til Inside Telecom.

Foreslo 50 millioner i fjor


Årets forslag er svært likt forslaget til statsbudsjett for 2015.

I fjor foreslo regjeringen å bruke 50 millioner kroner til bredbåndsutbygging i 2015. Det var først etter forhandlinger med støttepartiene i Stortinget at potten kom opp i det endelige beløpet på rundt 110 millioner kroner.

I 2014 var støtten på 108 millioner kroner.

I regjeringserklæringen fra 2013 fastslår regjeringen at det er staten som har det overordnede ansvaret for at folk og bedrifter har tilgang til bredbånd.

Her settes det også mål om at hele landet skal ha tilgang til en kapasitet på 100 Mbit/s.

Forsiden akkurat nå

Til toppen