Teleanalytiker Tore Aarønæs ser på mobilselskapenes overenskomster om den internasjonale trafikken som ren kartellvirksomhet.

– Det mest suksessrike kartellet siden Opec

Teleanalytiker Tore Aarønæs mener EU-kommisjonens forslag må ses langs to akser. – Gjestingsregimet er et sykdomstrekk ved hele mobilbransjen, sier han.

I går fortalte Inside Telecom hvordan teleanalytiker John Strand er av den oppfatning at EU-kommisjonens såkalte telepakke med et sverdslag kan endre hele den europeiske mobilsektoren. Strand ser for seg at den europeiske forbrukeren vil handle mobilabonnement over nettet, og at han eller hun vil kjøpe det i det EU-landet hvor det er billigst. Konsekvensen av dette vil være at de hjemlige operatørene mister inntekter. Men der hvor Strand frykter masseoppsigelser og bråstopp i investering

Forsiden akkurat nå

Til toppen