Debatt

Det klassedelte bredbåndssamfunnet

Ikke nok med at det utvikler seg et A- og B-bredbånds-Norge hva hastighet og ytelse i bredbåndet angår. I tillegg viser Statistisk Sentralbyrås siste oversikt basert på en undersøkelse etter 1. kvartal i år at distriktene taper kolossalt.I Oslo har 56 prosent av befolkningen bredbånd. I Oppland 37 prosent. De minst sentrale kommune er nede i 35 prosent i snitt. Et tredje skille er også dokumentert og det er stort: 84 % av familier med over 600.000 i inntekt har bredbånd. Bare 39 prosent av de med familieinntekt under 200.000 har bredbånd.

Hvis den rødgrønne regjeringen nå ikke våkner i dette spørsmålet, vil den aldri gjøre det. Vi har før påpekt det åpenbare skillet ved at halve befolkingen i løpet av et par år nå får tilbud om fiber- eller kabel-basert bredbånd med skikkelig høye hastigheter helt opp til et par hundre megabit. I all hovedsak er det i byer og noen kraftkommuner. Resten får DSL og ofte dårlig DSL da telenettet ikke blir oppgradert skikkelig der få bor. Ikke rart da at vi ser den store forskjelle

Forsiden akkurat nå

Til toppen