Det Digitale Distriktsagder styrkes

Vest-Agder fylkeskommune skal bidra til oppfølging av prosjektet Det Digitale Distriktsagder, som satser stort på bredbånd. Fylkesutvalget har nå bevilget 250.000 kroner til prosjektet. Det samme har Aust-Agder fylkeskommune gjort.

Det Digitale Distriktsagder har vært et vellykket prosjekt med de to fylkes­kommunene som sentrale aktører. Prosjektet har hatt god måloppnåelse. Styringsgruppen i prosjektet har bedt fylkeskommunene om å ta vare på og videreutvikle resultatene som ble oppnådd gjennom prosjektet. BredbåndsatsingI det første prosjektet samarbeidet 18 kommuner og de to fylkeskommunene. Målsettingene var blant annet å oppnå bedre bredbåndstilbud generelt, i tillegg til at distriktene skulle få et kon

Forsiden akkurat nå

Til toppen