Departementet innskrenker konkurransemulighetene

Post- og teletilsynet har gjennomført en mild regulering for å tilrettelegge for konkurranse, men det virker som om departementet gjennom sine synspunkter i tilleggsmeldingen til mobilmeldingen vil stanse denne utviklingen, skriver Mikal Rohde, administrerende direktør i You.

Av Mikal Rohde Gjennom det siste året har det vært flere positive forhold i praktisering og håndhevelsen av telelovgivningen i Norge. Dette har medført at tilbudet til kunden har blitt vesentlig bedre, og prisene har gått ned. Post- og teletilsynet, som er satt til å regulere innstatsfaktorene for konkurransen og se til at lovverket etterfølges, har forstått hva som foregår i markedet og har gjennomført en mild regulering for å tilrettelegge for konkurransen. Det synes som den nye me

Forsiden akkurat nå

Til toppen