Den svenske regjeringen:

IT-minister Anna-Karin Hatt vil ha sjekket mobilnettene. Hun forventer at operatørene tar ansvar. (Bilde: Andia Ghafouri/Regeringskansliet)

Krever bedre mobildekning

– Ut i feltet og fram med måleutstyret! Slik lyder ordren fra den svenske regjeringen til Post- och telestyrelsen.

Er operatørenes dekningskart gode nok? I Sverige har spørsmålet ført til debatt, og debatten har ledet til handling.

I hvert fall er det dette som er meningen når regjeringen gir Post- och telestyrelsen (PTS) følgende oppdrag:

  1. Stikkprøvemålinger av mobilnettene. PTS skal i perioden fram til og med 28. juni måle dekningen rundt om i landet. Målingene skal skje med forskjellige mobiltelefoner, også smartmobiler.
  2. Regionale dialogmøter. PTS skal arrangere møter for å legge til rette for utbygging av mobilnettene gjennom økt samarbeid mellom blant annet operatører, kommuner, og kommunale selskaper.
  3. Kartlegge mobilutbyggingen. PTS skal samle inn detaljert informasjon fra operatørene om fremdriften i nettutbyggingen.

På basis av arbeidet skal PTS utarbeide en langsiktig plan for hvordan den svenske mobildekningen kan bli enda bedre. Arbeidet skal være klart til 3. mars 2014.

Forsiden akkurat nå

Til toppen