Debatt

Den svenske bredbåndsmodellen

At Norge i dag har klart større penetrasjon av bredbånd enn Sverige bør ikke tolkes dit hen at enhver statlig støtte til utbygging av bredbånd er bortkastet uansett, skriver nyhetsredaktør Bjørn Veseth i denne kommentaren.

Når svenskene, tross flere statsmilliarder til bredbåndsutbygging, likevel har 6 prosent lavere penetrasjon enn man har i Norge, hvor den årlige utdelingen fra staten kan regnes i et par prosenter av den svenske, kan dette lett brukes som argument for at staten bør holde seg helt unna bredbåndsmarkedet. Kjøpekraft og trege svensker Fra flere hold, blant andre fra Teleavisen, ble Sverige for noen år siden fremhevet som foregangsland på bredbånd, fordi den svenske statsstøtten ville g

Forsiden akkurat nå

Til toppen