Debatt
Seniorrådgiver Frode Sørensen i Post- og teletilsynet forklarer den norske modellen for nettnøytralitet, sett i lys av debatten rundt betalingsmodeller og distribusjon av innhold over Internett.

Den norske modellen for nettnøytralitet – hvordan er den igjen?

En gjenganger i media og på konferanser i disse «alle er på nettet hele tiden»-tider, er hvordan trafikkveksten på Internett bør håndteres. Hvilke betalingsmodeller som bør gjelde, er en like selvfølgelig del av debatten. Nettnøytraliteten blir ofte trukket frem som en viktig side i slike diskusjoner. Så hva sier egentlig «den norske modellen» for nettnøytralitet om disse spørsmålene? Skriver seniorrådgiver Frode Sørensen i Post- og teletilsynet.

Når man vurderer blant annet trafikkvekst og betalingsmodeller, er det viktig å vite hvordan trafikken på Internett egentlig håndteres.

For det første har denne trafikken alltid vokst raskt, ja dette er selve kjennetegnet på internettsuksessen. Trafikkveksten er også basert på en rivende utvikling av kommunikasjonsteknologiene, som optisk fiber og høykapasitets radiokommunikasjon, samt en tilpasningsdyktig internettarkitektur. Lokal mellomlagring (CDN) og metningskontroll i datamaskinene som er knyttet til nettet, er eksempler på det siste.

Kommersielle avtaler

For det andre er det essensielt å huske at det er tilbyderne selv som velger å bruke en takseringsmodell med «flat takst» for internettilknytning.

Forsiden akkurat nå

Til toppen