Debatt

Delt-Telenor ikke løsningen

Skikkelig bredbånd til alle i Norge er ingen enkel sak. Og veien å gå er neppe å dele opp Telenor i to selskaper. Poenget er at ingen operatør finner lønnsomhet i de mest grisgrendte delene av landet. Der er det bare offentlig subsidier som hjelper.

Før Telenor ble aksjeselskap gikk diskusjonen høyt om deling av Telenor. Nå har Per Olav Lundteigen igjen reist spørsmålet i frustrasjon over at hans egen regjering slett ikke vil dele ut den milliarden som kreves for et fullverdig bredbåndstilbud til alle. Telenors rolle Telenor har i dag en fastnettomsetning i Norge som er betydelig – om lag 15 milliarder kroner i år. Og selv om fasttelefoni synker og vil redusere denne fastnettomsetningen sannsynligvis til 10-11 milliarder kroner

Forsiden akkurat nå

Til toppen