Seks av de teknologileverandørene til mobilnett samarbeider nå om å utvikle teknologi for å la ulike brukere dele radiobølgene i 3,5 GHz-båndet. Blant tjenestene som må få prioritet foran eksempelvis smartmobiler på Pokemon-jakt, er kommunikasjon med jagerfly som letter fra hangarskip. Bildet viser en F35C Lightning II som tar av fra hangarskipet USS George Washington.

Deler radiobølger mellom jagerfly og Pokémon-jegere

Seks tungvektere innen mobilteknologi har gått sammen om å utvikle 4G-systemer som lar ulike operatører dele spektrum i 3,5 GHz-båndet.

I løpet av høsten skal teknologien for å la ulike aktører dele spektrum testes ut i praksis. Og det er 4G eller LTE de vil benytte til det mobile bredbåndet. Dersom de seks tungvekterne får til det de forsøker på, kan det føre til en aldri så liten revolusjon i måten spektrum brukes og tildeles på. Interessant er det også at det er den amerikanske regulatøren FCC, som via et vedtak har sporet bransjen til innovasjon og utvikling av et system for å dele på bruken av spektrum. Ny

Forsiden akkurat nå

Til toppen