Debatt

Dekoderfrykten

Vi har vært mot bakkenettet. Likevel sier vi nå – gi dem bakkenettet. Og med dem mener vi TV2, NRK og Telenor. Vi kan ikke med vår beste vilje se at statsråd Trond Giske har noe annet valg hvis han ikke ønsker å nekte befolkningen fullverdig TV-tilbud i årene som kommer.

Siste nytt i skrivende stund (tirsdag 30. mai) er at han nøler og utsetter fristen for å gi konsesjon. Kort sagt betyr det at hele bakkenettet i NTV-regi nå ligger tynt an. Hvorfor har vi så vært mot bakkenettet? Det er ulike årsaker. Det digitale bakkenettet er ikke noe skikkelig bredbåndsnett. Det er kun bevist å fungere som et enveis-nett – fra TV-produsentene til almuen. Interaktivitet som i et fullblods bredbåndsnett er ikke tilgjengelig nå eller særlig sannsynlig i framtiden

Forsiden akkurat nå

Til toppen