Debatt

Trenger Internett, ikke TV

I sitt debattinnlegg 10. desember sier Jens C. Gjesti at han «trenger fakta, ikke tro». Jeg skal forsøke åbidra til sakens opplysning.

Gjesti spør først om Forbrukerombudet driver med konkurranseregulering. Etter å ha tatt «andetesten», svarer han selv ja på dette spørsmålet. Her er vi altså uenige. Slik vurderer jeg Gjestis tre argumenter: Selv om koblingssalg er tema i både konkurranseloven og ekomloven, og ikke spesifikt i markedsføringslovens § 22, er det ingen tvil om at § 22 også kan komme til anvendelse på kontraheringsvilkår som innebærer tvungent koblingssalg. Spørsmålet er hvorvidt kontrahering

Forsiden akkurat nå

Til toppen