Debatt

Spørsmål og svar

– Min kommentar fra onsdag inneholder poenger som svarer på flere sider ved Villas artikkel, skriver Frode Sørensen i Post- og teletilsynet.

  • Kommentarer (0)

Takk for svar fra Bjørn J. Villa. Når slike diskusjoner reises i media, er dette nyttig og interessant. Post- og teletilsynet (PT) setter pris på det, og håper dette innlegget svarer fyldestgjørende på (de riktige) spørsmålene. Frode Sørensen er seniorrådgiver i Post- og teletilsynet. Som Villa påpeker, anslo ingressen hans et fokus på nettnøytralitet. Det har også vært antydet i mange andre presseoppslag at Comcast-Netflix-saken er knyttet til nettnøytralitet (for eksempel DN

Forsiden akkurat nå

Til toppen