Debatt På vei mot felleseuropeisk nettnøytralitet?

Post- og teletilsynets ekspert på nettnøytralitet, Frode Sørensen øyner mulighet for lovfesting av nettnøytralitet i EU.

På vei mot felleseuropeisk nettnøytralitet?

I 2013 er nettnøytralitetsdebatten brakt opp på et høyere nivå. Det har ikke gått upåaktet hen at EU-kommisjonen har foreslått en ny forordning om Ett Europeisk Ekommarket. Den politiske prosessen går for fullt for å håndtere forslaget frem mot sin endelige skjebne. Lovfesting av nettnøytraliteten er ett mulig delresultat, skriver Post- og teletilsynets seniorrådgiver og nettnøytralitetsekspert, Frode Sørensen i denne kronikken.

  • Kommentarer (0)

Modellrammeverk for nettnøytralitet (Model Framework on Net Neutrality) er også blitt lansert etter at Europarådet holdt sin Multi-stakeholder dialogue i mai 2013. Rammeverket er blitt spesifisert av Dynamic Coalition on Net Neutrality, og ble lansert under Internet Governance Forum i oktober. Formålet med rammeverket er å gi anbefalinger til lovgivere om hvordan man best kan sikre nettnøytraliteten.

Disse to prosessene belyser «konklusjoner» fra de forutgående årenes utvikling innen fagfeltet. Den amerikanske regulatøren FCC var først ute med sine prinsipper om det åpne Internett i 2005. Debatten kom til Europa kort tid etter, og diskusjonen om temaet var høyt oppe på den politiske agendaen under revisjonen av Ekompakken, som til slutt ble vedtatt ved utgangen av 2009.

I enkelte europeiske land resulterte debatten i etablering av nasjonale ordninger. I Norge benyttet Post- og teletilsynet (PT) en samregulatorisk tilnærming for å samle bransjen rundt enighet om nasjonale retningslinjer for nettnøytralitet. Disse var på plass tidlig i 2009. Og i 2010 ble BERECs ekspertarbeidsgruppe for nettnøytralitet etablert med PT som leder.

Forsiden akkurat nå

Til toppen