Debatt

Nye inntekter og hardere konkurranse?

Er avtalen mellom Comcast og Netflix et gjennombrudd for operatørene og et nederlag for nettnøytraliteten? Og hvor er Post- og teletilsynet og Forbrukerrådet?

  • Kommentarer (1)

Selv om detaljene i den nylig inngåtte avtalen mellom Comcast og Netflix ikke er kjent, så presenteres den i massemediene som et slags gjennombrudd for operatørene, og av noen også som et nederlag for nettnøytraliteten. Det tegnes også et ganske dramatisk bilde av hvordan dette endrer Internet på en grunnleggende måte. 

For å analysere hvilke konsekvenser den aktuelle avtalen faktisk vil ha, må vi vite mye mer om hva den faktisk inneholder. 

Bjørn J. Villa, Dr.Ing Stipendiat ved Institutt for Telematikk, NTNU.
Bjørn J. Villa, Dr.Ing Stipendiat ved Institutt for Telematikk, NTNU.Foto: Eirik Helland Urke

Men om vi nå antar at avtalen faktisk innebærer en vesentlig betaling fra Netflix til en operatør av Comcast sin størrelse, så er det jo en interessant utvikling. Utgangspunktet for min interesse er selvsagt på hvilken måte dette vil påvirke kundene, både i form av opplevd kvalitet på tjenestene og hva de totalt sett må betale. 

Forsiden akkurat nå

Til toppen