Debatt
Seniorrådgiver Frode Sørensen i Nasjonal kommunikasjonsarbeid leder arbeidet i Berec med å tolke reglene for nettnøytralitet i Europa. (Bilde: Post- og teletilsynet)

Nettnøytralitetsårene 2015 og 2016

Nettnøytralitet i Europa fikk et gjennombrudd i 2015, skriver Frode Sørensen i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet. Fram til august 2016 skal reglene drøftes og tolkes.

  • Kommentarer (0)

2015 representerer et gjennombrudd for utviklingen av nettnøytralitet i Europa. Ved utgangen av november ble felleseuropeiske nettnøytralitetsregler publisert etter et omfattende lovarbeid.

I fortsettelsen av dette arbeidet har Berec fått i oppgave å utvikle retningslinjer for anvendelsen av regelverket, og et første trinn i dette arbeidet finner sted denne uken.

Begynnelsen

Tilbake i september 2013 la Europakommisjonen frem forslag til nettnøytralitetsregler som en del av forslaget til forordning om Ett Europeisk Ekommarked (Telecom Single Market). Kommisjonens begrunnelse for forslaget var en europeisk nettnøytralitetsundersøkelse som ble publisert av Berec i 2012, som «viste at et betydelig antall sluttbrukere er rammet av trafikkstyring som blokkerer eller struper spesifikke applikasjoner. Disse tendensene krever klare regler på europeisk nivå for å opprettholde et åpent Internett og for å unngå en fragmentering av et felles europeisk marked som resultat av nasjonale tiltak».1

Forsiden akkurat nå

Til toppen