Debatt

Lav ARPU gir økt innovasjon

Et oppdemmet behov for grunnleggende taletjenester driver stadig opp etterspørselen av mobile teletjenester over hele det afrikanske kontinentet. Selv med abonnementsvekst og økende etterspørsel, er det fortsatt en negativ utvikling i ARPU.  Gjennomsnittlig ARPU på kontinentet, var $13 ved utgangen av 2007. Den forventes å falle med ytterligere 8 % til $12 ved slutten av 2008. Men utfordringene utløser innovasjon, skriver Teleplans Afrika-ekspert Devine Kofiloto i denne kommentaren.

Andelen abonnenter med lav inntekt vokser når operatørene utvider dekningen fra byer til bygdene.  Denne utviklingen, sammen med økning i CAPEX og OPEX ved utrulling av nettverk i disse områdene, legger et sterkt press på operatørenes marginer. Men i områder hvor over 90 % av kundene er faste abonnenter, håndsett-subsidiering ikke anvendes, og  kostnader med kundeanskaffelse er lave, kan ikke alltid lav ARPU likestilles med lav lønnsomhet. De høye EBITDA-marginene, som oppgis av ope

Forsiden akkurat nå

Til toppen