Debatt

Jeg vil gjerne snakke med deg, Reynir!

Jeg registrerer at forbrukernes rettigheter overfor tilbyderne ikke er direkte berørt i ekomplanen, men antar det er dette vi skal snakke sammen om nå?

Regjeringens forslag til ekomplan inneholder mange gode mål og tiltak for utviklingen av ekomtjenester fremover. Det er bra for norske forbrukere. Jeg registrerer at forbrukernes rettigheter overfor tilbyderne ikke er direkte berørt i planen, men antar det er dette vi skal snakke sammen om nå Reynir? I ekomplanen heter det innledningsvis at: «Ekompolitikken må være fleksibel nok til å takle raske endringer, samtidig som vi sikrer brukerne trygge ekomtjenester og stabile betingelser for t

Forsiden akkurat nå

Til toppen