Debatt
Forskerne Marco Forzati og Crister Mattsson ved Acreo Swedish ICT argumenterer her for sammenhengen mellom bredbåndsinvesteringer og samfunnsøkonomisk nytte.

Investeringer i bredbånd gir stor gevinst for samfunnet

Studier viser at tilgang til fiberbasert bredbånd gir uventet store effekter, skriver Crister Mattsson og Marco Forzati i Acreo Swedish ICT.

  • Kommentarer (0)

Kommunikation har alltid varit en viktig drivkraft och möjliggörare för samhällsutveckling. Vi vet hur vattenleder, vägar och järnvägar stärkt och utvecklat städer, landsbygd och företagandet genom historien. Och – omvänt – hur social och samhällelig utveckling förhindras där kommunikations-möjligheterna varit begränsade eller saknats. Allt som innehåller någon form av information behöver kommuniceras. Merparten av den information vi idag skapar är digital och därför m

Forsiden akkurat nå

Til toppen