Debatt

Full forvirring om nettnøytralitet

Det som i utgangspunktet var en fornuftig sikringsanordning for det frie og åpne internett, har utviklet seg til en mekanisme som kan hindre innovasjon og forringe kvaliteten på internett – for alle.

  • Kommentarer (0)

Europaparlamentet har behandlet nettnøytralitet som en del av pakken Telecom Single Market. Nøytralitetsreguleringen har til formål å sikre europeere tilgang til et fritt og åpent internett. La meg derfor først gjøre det tindrende klart at det er i internettleverandørenes interesse at tilgangen til internett består som fri og åpen for alle. Internettilgang er vårt kjerneprodukt. Vi har ingen insentiver eller motiver for å forringe kvaliteten på tjenesten som gjør at millioner av ku

Forsiden akkurat nå

Til toppen