De bredbåndløse

Mens bredbåndsdekningen nærmer seg 100 prosent her i landet er det fortsatt 40 pro-sent av -norske husstander som ikke har anskaffet bredbånd. Men det betyr ikke at det venter et marked på 7-800.000 nye bredbåndskunder der ute.

Bredbåndsundersøkelsen Teleplan gjorde i samarbeid med TeleNorge i september viste at 64 prosent av husstandene har bred-bånd. Tall fra PT og SSB ligger på omtrent samme nivå, men litt lavere. Med en så høy penetrasjon er det klart at man nærmer segtaket, i hvert fall om vi snakker om fastnettbredbånd til husstander. Men hvor langt det er igjen til taket er et vanskeligere spørsmål. I Teleplan-undersøkelsen svarte 38 prosent av dem som ikke har bredbånd i dag at de har planer om

Forsiden akkurat nå

Til toppen